×

FØRERKORT MC: A, A1 OG A2

Opplæring for mc førerkort klasse A, A1 og A2 er delt opp i 4 trinn. Her får du en samlet oversikt over alle trinn til mclappen.

Når du er elev ved trafikkskolen Kjørpent AS eller en av våre medlemskoler er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Du er hos oss trygg på at vi til enhver til tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.

Trafikalt Grunnkurs

Er du under 25 år, og ikke har førerkort fra tidligere, må du ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre på MC -både privat og ved trafikkskole.

Har du førerkort fra før eller er over 25 år, trenger du ikke trafikalt grunnkurs.

mclappen- trinn 2

Før du begynner på den praktiske opplæringen ved trafikkskolen, må du gjennomføre MC kurs. Ett 3 timers teoretisk kurs om motorsyklister, andre trafikantgrupper, og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Etter gjennomført mckurs kan du begynne å ta kjøretimer på mc. Du lærer å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk, får kunnskap og ferdigheter bl.a om teknisk behandling av motorsykkel (kjøregård og på vei), miljøvennlig kjøring og føreransvaret.

Hvor mange kjøretimer du trenger, tilpasses din erfaring med motorsykkel. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime. Eleven skal da sammen med lærer vurdere om målet for mcopplæringen i trinn 2 er nådd og om man har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

MClappen - trinn 3

På dette trinnet skal du lære å kjøre mc i variert trafikk, og variert trafikkmiljø. Du vil i dette trinnet også bli tilnærmet selvstendig i din kjøring. Du skal kunne kjøre motorsykkel effektivt og behagelig. miljøvennlig og økonomisk, kjøre med lav risiko og det trenes også mye på plassering i veibanen.

Hvor mange kjøretimer du har behov for tilpasses deg utifra din trafikale erfaring.

I slutten av trinn 3 gjennomføres veiledningstime trafikal del – hvor fokus er rettet mot trafikale kunnskaper og ferdigheter. Elevens selvevaluering legges til grunn for gjennomføringen. Resultat av veiledningstimen er retninggivende for om eleven kan gå videre til neste trinn. Eleven skal nå inneha kunnskaper og ferdigheter nok, til å kunne bestå en førerprøve.

For klasse A og A2 gjennomføres også "kurs i presis kjøreteknikk" i trinn 3. Ett 4 timers kurs som innholder 3 timer banekjøring og 1 time teori.

mclappen Sikkerhetskurs

Trinn 4 sikkerhetskurs på vei er den avsluttende delen av mcopplæringen og er i sin helhet obligatorisk for elevene både i klasse A1, A2 og A. Målene i trinn 4 både for klasse A1, A2 og A, er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse knyttet til motorsykkelkjøring. Timeantall er i dette trinnet forskjellig for klassene:

I klasse A1 består sikkerhetskurset av totalt 4 timer, hvorav 3 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring.

I klasse A2 består sikkerhetskurset av totalt 5 timer hvorav 4 timer skal være kjøring. Den teoretiske delen fordeles med en sekvens før og en etter den praktiske kjøringen.

I klasse A er sikkerhetskurset på i alt 8 timer, fordelt med 4 timer teori og 4 timer praksis. Den praktiske delen består av 4 timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2 - timers teorisekvenser.

Etter dette trinnet er all obligatorisk opplæring på mc fullført, og trafikal førerprøve kan avvikles så lenge den tekniske "ferdighetsprøven" er bestått.

Når du er elev ved mcskolen Kjørpent AS eller en av våre medlemskoler er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Du er hos oss trygg på at vi til enhver til tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.

VEIEN TIL FØRERKORTET!

Trafikkskolen Kjørpent i Bergen, og våre medlemsskoler, består av et team på 8 lærere som ønsker å hjelpe deg i førerkortklasse B, B-automatgir, MC, moped tilgenger og trafikalt grunnkurs. Vi holder de nødvendige kursene i de førerkortklassene du trenger og i tillegg holder vi ledsagerkurs, ECO-driving kurs og 65+ kurs. Vårt team består av Kjørpent ansatte og 7 medlemskoler, hvor alle representerer trafikkskolen Kjørpent og de kvaliteter og service Kjørpent står for. Du kan selv velge lærer når du blir elev hos oss eller tilfeldig få en tildelt lærer.

Mest anbefalt i Bergen!

Vis omtaler

PAKKEPRISER

ØVELSESKJØRING

Kr. 2 025,-

Verdi kr 2 700,- SPAR 765,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 4 stk. kjøretimer
 • Ledsagerveiledning
 • Tips til øvingsområder
 • Planlegging og oppfølging
 • Elevkonto på nett
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B

Kr. 21 650,-

Verdi kr 22 750,- SPAR 1100,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 10 kjøretimer
 • 2 obligatoriske veiledningstimer
 • Sikkerhetskurs på bane*
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve*
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B

Kr. 27 800,-

Verdi kr 29 500,- SPAR 1700,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 20 stk. kjøretimer
 • 2 obligatoriske veiledningstimer
 • Sikkerhetskurs på bane*
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve*
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE A

Kr. 20 030,-

Verdi kr 21 030,- SPAR 1 000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 6 stk kjøretimer kl A
 • 2 stk. obligatoriske veiledningstimer
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling
 • Leie av mc til førerprøve

FØRERKORT KLASSE A2

Kr. 19 030,-

Verdi kr 20 030,- SPAR 1000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 6 stk kjøretimer kl A2
 • 2 stk. obligatoriske veiledningstimer
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling
 • Leie av mc til førerprøve

FØRERKORT KLASSE A1

Kr. 19 920,-

Verdi kr 20 920,- SPAR 1000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 15 stk. kjøretimer A1
 • 2 stk. obligatoriske veiledningstimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av mc til førerprøve
 • Respekt 🤘
 • SMS varsling

AMP by FUNBIT