Navigasjon
×

Førstehjelpskurs

Kurs ID: 85180

Førstehjelpskurs med oppstart onsdag 23. sep 2020 hos Kjørpent. Kurset starter klokken 16:00 (oppmøte ca. 15 min. tidligere) og varer frem til ca. klokken 19:00 (avhengig av pauser). Spør læreren for nøyaktige tider, hvis du skal avtale henting eller nå kollektiv transport mv.

Kursdetaljer

Dette kurset har oppstart på 2 forskjellige dato(er).


Mer informasjon om dette kurset

Påmelding på dette kurset er kun for elever som har gjennomført trafikalt grunnkurs uten førstehjelp og for elever som skal ta førerkortet og er over 25 år, som ikke har gjennomført førstehjelp ved trafikkskole tidligere. Førstehjelp må være gjennomført senest 3 dager før den praktiske prøven, såkalt oppkjøring.

Kurset er på 4 timer, holdes i Kjørpent.no sine lokaler av våre lærere som er godkjente instruktører. Kurset har både praktisk og teoretisk del. Gjennomført obligatorisk kurs vil bli registrert til Statens Vegvesen.

Innhold førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs er en del av læreplanen for trafikalt grunnkurs i henhold til trafikkopplæringsforskriften (se under) og inneholder 4 timer undervisning om plikter ved trafikkuhell og førstehjelp hvorav 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Fra trafikkopplæringsforskriften

§ 8-1.Generelt om trafikalt grunnkurs

Personer som skal erverve førerett, skal i opplæringens trinn 1 gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapitlene 9 til og med 15.

Personen må ha fylt 15 år før grunnkurset kan påbegynnes.

Kurset er på 17 undervisningstimer, fordelt over minst 5 samlinger, og kan gjennomføres med inntil 16 elever. Det er adgang til å ta med inntil 2 elever i tillegg på deler av kurset, dersom disse har hatt forfall ved deler av tidligere kurs. Alternativt kan 2 elever som faller inn under unntakene i § 8-2 første ledd bokstavene b), c) eller d) tas i tillegg til de 16 elevene under opplæring i plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.

Det skal være 4 timer undervisning om plikter ved trafikkuhell og førstehjelp hvorav 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Det skal være 3 timer undervisning om å være trafikant i mørket. Minst 1 av timene skal være demonstrasjon på et uteområde med liten eller ingen trafikk, der både gåendes og kjørendes perspektiv erfares. Denne delen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time skal være demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner med elevene som passasjerer. Denne delen kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

Øvrig undervisning, jf. § 8-3 andre ledd nr. 1–4, skal være på 10 timer og fordeles jevnt over minst 3 samlinger.

Det kan gjennomføres bare en samling i trafikalt grunnkurs per dag.

Kilde: Trafikkopplæringsforskriften (lovdata)

Kjørpent.no hjelper hundrevis av elever med trafikkopplæring hvert eneste år. Vi tilfredstiller alle offentlige krav og vi har stort fokus på trafikksikkerhet. Som kunde og elev hos oss, er du sikret en god og profesjonell oppfølging. Er du fornøyd - fortell det til alle. Om du mot formodning ikke er fonøyd, gi oss et ord.

Kontakt oss på forhånd om du skulle ha noen spesielle behov, så kan vi tilpasse vår undervisning best mulig for deg. Du kan du chatte, ringe eller sende oss mail. Vi ser helst at dere betaler kort eller kontant ved oppmøte på første kurskveld.

Hos oss er det enkelt å ta lappen uansett hvor i Bergen du holder til. Vi har lærere i Åsane, Arna, Sotra, Askøy, Fana og Loddefjord. Vi dekker HELE Bergen!


Kursoversikt

VEIEN TIL FØRERKORTET!

Trafikkskolen Kjørpent i Bergen, og våre medlemsskoler, består av et team på 8 lærere som ønsker å hjelpe deg i førerkortklasse B, B-automatgir, MC, tilhenger og trafikalt grunnkurs. Vi holder de nødvendige kursene i de førerkortklassene du trenger og i tillegg holder vi ledsagerkurs, ECO-driving kurs og 65+ kurs. Vårt team består av Kjørpent ansatte og 7 medlemskoler, hvor alle representerer trafikkskolen Kjørpent og de kvaliteter og service Kjørpent står for. Du kan selv velge lærer når du blir elev hos oss eller tilfeldig få en tildelt lærer.

AMP by FUNBIT

Chatt med oss