Navigasjon
×

Mørkedemo VIP liste

Kurs ID: 87320

Mørkedemo VIP liste med oppstart torsdag 14. okt 2021 hos Kjørpent. Kurset starter klokken 00:00 (oppmøte ca. 15 min. tidligere) og varer frem til ca. klokken 00:00 (avhengig av pauser). Spør læreren for nøyaktige tider, hvis du skal avtale henting eller nå kollektiv transport mv.

Kursdetaljer

Mer informasjon om dette kurset

Mørkedemo

Mørkedemo også kalt "mørkekjøring" er et obligatorisk kurs alle må ha gjennomført. Kurset gjennomføres i vinterhalvåret (okt-mars).

Har du tatt trafikalt grunnkurs uten mørkedemo i vinterhalvåret, vil du ikke motta bevis for øvelseskjøring før mørkedemo er gjennomført. Kjørpent holder trafikalt grunnkurs kun med mørkedemo i denne perioden.
Har du derimot tatt trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret (16.mars-31.okt), vil du motta bevis for øvelseskjøring med gyldighet til kun starten på vinterhalvåret. Dette kan du selv kontrollere på beviset.
Øvelseskjøring uten gyldig bevis er ulovlig og vil kunne gi minimum 6 mnd utsettelse på førerkortet ved politikontroll.

Har du startet og avsluttet hele opplæringen din i sommerhalvåret (16.mars-31.okt), vil det ikke være mulig/nødvendig å ta mørkedemo. Men førerkortet ditt vil være gyldig kun til starten av vinterhalvåret. Du må da selv huske å ta mørkedemo før fristen går ut. Det er ulovlig å kjøre med et førerkort som har gått ut på dato.

Er du over 25 år, må du ikke ta trafikalt grunnkurs, før du kan begynne å øvelseskjøre -både privat og på Trafikkskole. Mørkedemo er en del av trafikalt grunnkurs og er obligatorisk selv om du er over 25 år, men det trengs ikke å gjennomføres før du begynner med den praktiske kjøringen hjemme eller hos en trafikkskole.

Mørkedemo må være gjennomført senest 3 dager før den praktiske prøven i vinterhalvåret (1.nov-15.mars).


Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs og foregår i bil i reelle trafikksituasjoner. Det er trafikklæreren som kjører, mens du som elev er passasjer.

Når kan jeg ta mørkekjøring?

Vi anbefaler deg å ta mørkekjøring så tidlig som mulig i opplæringen.

Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt et nytt bevis fra Statens vegvesen som gjelder hele året.

På mørkekjøring lærer du om

Trafikkopplæringsforskriften

§ 8-1.Generelt om trafikalt grunnkurs

Personer som skal erverve førerett, skal i opplæringens trinn 1 gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapitlene 9 til og med 15.

Personen må ha fylt 15 år før grunnkurset kan påbegynnes.

Kurset er på 17 undervisningstimer, fordelt over minst 5 samlinger, og kan gjennomføres med inntil 16 elever. Det er adgang til å ta med inntil 2 elever i tillegg på deler av kurset, dersom disse har hatt forfall ved deler av tidligere kurs. Alternativt kan 2 elever som faller inn under unntakene i § 8-2 første ledd bokstavene b), c) eller d) tas i tillegg til de 16 elevene under opplæring i plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.

Det skal være 4 timer undervisning om plikter ved trafikkuhell og førstehjelp hvorav 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Det skal være 3 timer undervisning om å være trafikant i mørket. Minst 1 av timene skal være demonstrasjon på et uteområde med liten eller ingen trafikk, der både gåendes og kjørendes perspektiv erfares. Denne delen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time skal være demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner med elevene som passasjerer. Denne delen kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

Øvrig undervisning, jf. § 8-3 andre ledd nr. 1–4, skal være på 10 timer og fordeles jevnt over minst 3 samlinger.

Det kan gjennomføres bare en samling i trafikalt grunnkurs per dag.

Kilde: Trafikkopplæringsforskriften (lovdata)

Kjørpent.no hjelper hundrevis av elever med trafikkopplæring hvert eneste år. Vi tilfredstiller alle offentlige krav og vi har stort fokus på trafikksikkerhet. Som kunde og elev hos oss, er du sikret en god og profesjonell oppfølging. Er du fornøyd - fortell det til alle. Om du mot formodning ikke er fonøyd, gi oss et ord.

Kontakt oss på forhånd om du skulle ha noen spesielle behov, så kan vi tilpasse vår undervisning best mulig for deg. Du kan du chatte, ringe eller sende oss mail. Vi ser helst at dere betaler kort eller kontant ved oppmøte på første kurskveld.

Hos oss er det enkelt å ta lappen uansett hvor i Bergen du holder til. Vi har lærere i Åsane, Arna, Sotra, Askøy, Fana og Loddefjord. Vi dekker HELE Bergen!


Kursoversikt

VEIEN TIL FØRERKORTET!

Trafikkskolen Kjørpent i Bergen, og våre medlemsskoler, består av et team på 8 lærere som ønsker å hjelpe deg i førerkortklasse B, B-automatgir, MC, tilhenger og trafikalt grunnkurs. Vi holder de nødvendige kursene i de førerkortklassene du trenger og i tillegg holder vi ledsagerkurs, ECO-driving kurs og 65+ kurs. Vårt team består av Kjørpent ansatte og 7 medlemskoler, hvor alle representerer trafikkskolen Kjørpent og de kvaliteter og service Kjørpent står for. Du kan selv velge lærer når du blir elev hos oss eller tilfeldig få en tildelt lærer.

AMP by FUNBIT

Chatt med oss