×

FØRERKORT MOPED KL. AM146

Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du kan begynne å øvelseskjøre med moped -både privat og på ved trafikkskolen” Dette var kravet tidligere, men fra 1. januar 2017 er det nye krav til moped opplæring (Lovdata). De nye kravene til mopedlappen er basert på inviduelle prestasjoner. Før du kan øvelseskjøre med moped -både privat og hos trafikkskole, må du ha et teoretisk grunnkurs slik som kravene er til andre 2-hjul førerkort. Dette kurset kaller vi for Mopedkurs. Dette kurset varer i 3 timer og kan gjennomføres hele året.

Trafikalt grunnkursbevis og legitimasjon må medbringes når du skal kjøre. Trafikalt grunnkurs er på 17 timer, fordelt på 3 teorikvelder, pluss mørkekjøring. Du må være fylt 15 år for å delta på trafikalt grunnkurs. Les Trafikalt Grunnkurs for utfyllende informasjon og meld deg på i dag!

Etter gjennomført trafikalt grunnkurs og mopedkurs, kan du starte på mopedlappen. Moped førerkortet (kl. AM146) er fra og med 01.01.2017 inviduell opplæring for hver enkelt elev og skal dekke læreplanens krav. Opplæringen består av 13 obligatoriske timer (3 timer teoretisk mopedkurs er inkl.)

Ellers fordeles dette slik:

 • Mopedkurs teori (3 timer)
 • Trinnvurdering trinn 2 (1 time)
 • Sikkerhetskurs i trafikk (4 timer)
 • Trinnvurdering trinn 3 (1 time)
 • Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

På grunn av endret krav for mopedlappen, ser vi det naturlig og nødvendig at det blir en økt med elever i kjøregård-øvelser (4 timer kjøretøybehandling) før vi kjører oss ut i trafikken. Dette avtales direkte med trafikklærer hos Kjørpent.

Timer utenom som er nødvendig for hver enkelt elev kommer i tillegg, dette er avhengig av målsettingen i læreplanen for kl AM146. Se våre priser eller ta kontakt med oss for mer info.

Vi holder flere mopedkurs hver måned i Bergen og har konkurransedyktige pakkepriser for hele opplæringen. Som elev hos oss får du låne gratis moped og utstyr under hele opplæringen.

Grunnkurs moped

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer. (klasserom, 3 timer)

Eleven skal

 • gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse AM 146
 • drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav
 • drøfte mopedens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
 • gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet
 • drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
 • drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring.

Sikkerhetskurs i trafikk

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å samhandle med andre trafikanter og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

 • mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder å forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi
 • vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Sikkerhetskurs på vei

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

 • videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med moped i tettbygd strøk og landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøre- teknikk
 • erfare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk
 • reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

Offentlig eksamen

Når hele mopedkurset er gjennomført – og registrert hos vegvesenet, kan eleven avlegge teori prøve for moped(AM146) på en trafikkstasjon. Når teoriprøven er bestått, mottar du mopedlappen. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven.

Når du er elev ved Kjørpent.no eller en av våre medlemskoler er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Du er hos oss trygg på at vi til enhver til tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.

MELD DEG PÅ GRUNNKURS MOPED HER

VEIEN TIL FØRERKORTET!

Trafikkskolen Kjørpent i Bergen, og våre medlemsskoler, består av et team på 8 lærere som ønsker å hjelpe deg i førerkortklasse B, B-automatgir, MC, moped tilgenger og trafikalt grunnkurs. Vi holder de nødvendige kursene i de førerkortklassene du trenger og i tillegg holder vi ledsagerkurs, ECO-driving kurs og 65+ kurs. Vårt team består av Kjørpent ansatte og 7 medlemskoler, hvor alle representerer trafikkskolen Kjørpent og de kvaliteter og service Kjørpent står for. Du kan selv velge lærer når du blir elev hos oss eller tilfeldig få en tildelt lærer.

Best anbefalt i Bergen!

Vis omtaler

PAKKEPRISER

ØVELSESKJØRING

*Kr. 2 100,-

Verdi kr 2 780,- SPAR 680,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 4 stk. kjøretimer
 • Ledsagerveiledning
 • Tips til øvingsområder
 • Planlegging og oppfølging
 • Elevkonto på nett
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B

Kr. 22 500,-

Verdi kr 23 540,- SPAR 1040,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 10 kjøretimer
 • 2 obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane*
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve*
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B

Kr. 28 800,-

Verdi kr 30 490,- SPAR 1690,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 20 stk. kjøretimer
 • 2 obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane*
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve*
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B

Kr. 35 100,-

Verdi kr 37 440,- SPAR 2300,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 30 stk. kjøretimer
 • 2 obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane*
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve*
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE A

Kr. 20 280,-

Verdi kr 21 280,- SPAR 1 000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 6 stk kjøretimer kl A
 • 2 stk. obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling
 • Leie av mc til førerprøve

FØRERKORT KLASSE A2

Kr. 19 230,-

Verdi kr 20 230,- SPAR 1000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 6 stk kjøretimer kl A2
 • 2 stk. obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling
 • Leie av mc til førerprøve

FØRERKORT KLASSE A1

Kr. 20 420,-

Verdi kr 21 420,- SPAR 1000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 10 stk. kjøretimer A1
 • 2 stk. obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av mc til førerprøve
 • Sikkerhetskurs i trafikk
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE AM146

Kr. 8100,-

Verdi kr 8550,- SPAR 450,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • Kjøretekniske øvelser
  (4 timer - Ikke obligatorisk)
 • Trinnvurdering trinn 2 (1 time)
 • Sikkerhetskurs i trafikk (4 timer)
 • Trinnvurdering trinn 3 (1 time)
 • Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

FØRERKORT KLASSE B96

Kr. 6900,-

Verdi kr 7500,- SPAR 600,-

Bestill nå

Tilbudet inneholder

 • Lastsikringskurs
 • 2 obligatoriske
  trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE BE

Kr. 8100,-

Verdi kr 9000,- SPAR 900,-

Bestill nå

Tilbudet inneholder

 • Lastsikringskurs
 • 2 obligatoriske
  trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling
 • Leie av bil til førerprøve

AMP by FUNBIT