Over 25? Slik kommer du i gang med lappen

Visste du at stadig flere velger å ta lappen i 20- eller 30-årsalderen? Uansett hva som er årsaken til at du har valgt å vente, er det aldri for sent å komme i gang.

Er du over 25 år trenger ikke å ta trafikalt grunnkurs for å få lov til å øvelseskjøre. Selv om du er fritatt for deler av kurset, må du likevel gjennomføre førstehjelpskurs og mørkedemo. Ettersom du er over 25, vil du derfor kunne starte direkte på trinn to. Som med alle nye ferdigheter, må også dette læres. Hvor mange kjøretimer du trenger er derfor individuelt og vil alltid bli tilpasset nivået du befinner deg på.

Disse trinnene må du gjennom før du kan gjennomføre førerprøven

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Nå starter selve kjøringen. På dette trinnet skal du bli kjent med bilen – hvordan den fungerer og hva som skal til for å mestre den rent kjøreteknisk. Hvordan du ser, styrer, stopper, starter og rygger/parkerer, er blant de ferdighetene som inngår på dette trinnet. Fokuset er ikke på trafikk og andre trafikanter enda, men på å bli kjent med bilen og lære hvordan du kjøre, kontrollerer og har tilsyn med kjøretøyet. På denne måten lærer du å bruke kapasiteten din mer effektivt når du skal videre i de neste trinn.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering som IKKE er en test, men en dialog etter kjøring med din trafikklærer om du er klar for å få nok utbytte av det trafikale nivået.

Trinn 3: Trafikal del

Velkommen ut i trafikken! På dette trinnet skal du lære å kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i ulike miljøer i trafikken. Dette inkluderer blant annet kjøring i lyskryss, rundkjøringer, enveiskjørte gater og motorvei. I løpet av dette trinnet skal du også gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane før også dette trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Du nærmer deg målstreken, men enda har du et lite stykke igjen. På dette trinnet skal du gjennom sikkerhetskurs på vei. Hensikten med kurset er å videreutvikle kompetansen om hvordan du skal opptre gjennom ulike erfaringer slik at ulykker unngås. I tillegg består dette trinnet blant annet av 5 timer teoretisk undervisning. Underveis er det viktig å øve ofte og mye slik at du blir klar for oppkjøring.

Er du klar for å bestille din første kjøretime?

Våre lærere på klasse B