Pakkepriser

Pakkene våre er i utgangspunktet *innholdsløse*. Pakketilbudene våre viser et estimat på hvilket innhold pakken kan ha.

Det vil si at pakkene ikke er øremerket et fast bestemt oppsett og at det kun er summen på aktuell pakke som vil stå på elevkontoen du har hos oss.

Når eleven kjører en ordinær kjøretime eller en obligatorisk opplæring vil den aktuelle prisen bli trukket fra elevkontoen. 

Eleven har gjennom elevsiden, full tilgang til alt fra kjøretimer, til det økonomiske som er knyttet til eleven, slik at alt er oversiktlig for deg som kunde.

Ser du at betalt pakkebeløp blir for lite i forhold til hva du har brukt/kommer til å bruke, setter du inn ekstra penger på elevkontoen din.

Skulle det vise seg at du har betalt inn for stort pakkebeløp, vil tilgode beløp bli betalt tilbake til deg etter endt opplæring og du har fått ditt førerkort.

Samme gjelder ved avsluttet opplæring (ikke fullført) uansett årsak, man får derimot ikke pakkerabatt i slike tilfeller.

Forbehold om årlig endring i priser ihht indeksregulering som ellers i samfunnet. Ta kontakt om noe er uklart eller utydelig.

Pakker: