Bestill time til mørkekjøring

Mørkekjøring er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang. Kurset foregår i vinterhalvåret og har en varighet på tre timer. Hensikten med kurset er å øke forståelsen for hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås.

Kurs