Drømmer du om MC-lappen?

Vi tilbyr klasse A1, A2 og A.

Er du en av dem som tror livet er litt bedre på to hjul? Da er du ikke alene. Å ta lappen på MC er nemlig ikke bare praktisk og økonomisk – det er også en morsom og givende hobby som garantert vil gi deg mye glede fremover.

Er du klar for å komme i gang? Book din første kjøretime her.

Er du under 25 år, og ikke har førerkort fra tidligere, må du ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre på MC privat og ved trafikkskole.

Før du står med førerkortet i hånden, må du gjennom en rekke kurs bestående av flere trinn.

Trinn 2

Før du begynner på den praktiske opplæringen ved trafikkskolen, må du gjennomføre et tre timers MC-kurs. Her lærer du blant annet om motorsyklister, andre trafikantgrupper og hvilke tiltak som gjøres for å unngå motorsykkelulykker.

Etter gjennomført MC-kurs kan du begynne å ta kjøretimer på motorsykkel. Her lærer du først og fremst å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk, får kunnskap og ferdigheter om teknisk behandling av motorsykkel (kjøregård og på vei), miljøvennlig kjøring og ansvaret du har som fører.

Hvor mange kjøretimer du trenger, er individuelt og tilpasses etter hvor mye erfaring du har med motorsykkel. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime. Du skal da, sammen med lærer, vurdere om målet for MC-opplæringen i trinn 2 er nådd og om du har opparbeidet deg gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

Trinn 3

På dette trinnet skal du lære å kjøre motorsykkel i variert trafikk og i et variert trafikkmiljø. I løpet av dette trinnet vil du også bli tilnærmet selvstendig i din kjøring. Du skal kunne kjøre motorsykkel effektivt og behagelig, samtidig som har fokus på å kjøre miljøvennlig og økonomisk, kjøre med lav risiko og plassere deg riktig i veibanen.

Hvor mange kjøretimer du har behov for tilpasses ut fra din trafikale erfaring.

I slutten av trinn 3 gjennomføres veiledningstime trafikal del – hvor fokus er rettet mot trafikale kunnskaper og ferdigheter. Din egen selvevaluering legges også til grunn for gjennomføringen. Resultat av veiledningstimen er retningsgivende for om du kan gå videre til neste trinn. Du skal nå inneha kunnskaper og ferdigheter nok til å kunne bestå en førerprøve.

For klasse A og A2 gjennomføres også "kurs i presis kjøreteknikk" i trinn 3. Det består av et 4 timers kurs med 3 timers banekjøring og 1 time teori.

Trinn 4

Sikkerhetskurs på vei er den avsluttende delen av opplæringen og er obligatorisk for elevene både i klasse A1, A2 og A. Målene i trinn 4 både for klasse A1, A2 og A, er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse knyttet til motorsykkelkjøring. Timetall er i dette trinnet forskjellig for klassene:

I klasse A1 består sikkerhetskurset av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring.

I klasse A2 består sikkerhetskurset av totalt 5 timer hvorav 4 timer skal være kjøring. Den teoretiske delen fordeles med en sekvens før og en etter den praktiske kjøringen.

I klasse A er sikkerhetskurset på i alt 8 timer, fordelt med 4 timer teori og 4 timer praksis. Den praktiske delen består av 4 timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2 - timers teori-sekvenser.

Etter dette trinnet er all obligatorisk opplæring på motorsykkel fullført, og trafikal førerprøve kan avvikles så lenge den tekniske "ferdighetsprøven" er bestått.

Når du er elev ved Kjørpent AS eller en av våre medlemskoler er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Hos kan du alltid være trygg på at vi til enhver tid tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.

Våre MC-lærere

Meld deg på et ledig kurs nå i dag