Ta lappen på henger hos Kjørpent

Har du behov for å frakte stort? Både privat og på enkelte arbeidsplasser, kan det være gunstig med ekstra tilhengerkraft.

Førerkortklassene B96 og BE har identisk opplæring, med klasse B96 kan du kjøre vogntog opptil 4250 kilo, mens det med BE ikke er andre begrensninger enn vektbegrensninger på bil og tilhengerens vognkort.

For å få førerkort klasse BE må du ta oppkjøring hos Statens Vegvesen. Gjennomfører du godkjent opplæring ved trafikkskolen og ikke tar oppkjøringen, får du førerkort klasse B96. Oppkjøring kan da eventuelt tas ved en senere anledning.

For å kunne legge til klassene BE eller B96 på førerkortet, må du gjennomføre ulike trinn.

Trinn 1

Inngår i opplæringen for personbil. Les mer om opplæring for førerkort på kl B.

Trinn 2

På trinn to skal du mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk. Du skal kunne koble til og fra tilhenger, og utføre aktuell sikkerhetskontroll. Ved kjøring skal du kunne vurdere plassbehovet til vogntoget ved kjøring rett frem og i sving. Du skal også kunne kjøre vogntoget i med- og motbakke. Vogntoget skal også kunne rygges rett bakover og i sving. Du må dessuten kjenne til førerens plikter og ansvar ved rygging. Det er ikke fastsatt noe minumums antall kjøretimer ved trafikkskole i dette trinnet.

Det obligatoriske i dette trinnet er veiledningstime trinn 2. I denne timen finner du, sammen med din trafikklærer, ut om du tilfredsstiller kravene for trinnet og er klar for trinn 3.

Trinn 3

I trinn 3 er fokuset rettet mot kjøring ute i trafikken. Du skal beherske kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk og terreng. Det er ikke fastsatt ett minumums antall kjøretimer ved trafikkskole i dette trinnet. Det obligatoriske i dette trinnet er veiledningstime trinn 3. Da finner du, sammen med trafikklærer, ut om kjøringen tilfredsstiller målene for trinnet og om du er klar for trinn 4.

Trinn 4

Trinn 4 er det avsluttende trinnet ved trafikkskolen og inneholder sikkerhetskurs på vei for klasse BE og B96.

Sikkerhetskurs på vei har en varighet på 3 timer. En del av tiden er satt av til forventninger, mål, planlegging av rute og oppsummering. Omtrent to timer er satt av til praktisk kjøring.

Lastsikringskurs BE og B96

Lastsikringskurs går over 2 timer, hvor én time bruker til teori, og én time brukes til praktisk øving i lastsikring. Lastsikringskurset må gjennomføres i løpet av opplæringen.

Når du er elev ved Kjørpent.no eller en av våre medlemsskoler er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Du kan dermed være helt trygg på at vi til enhver tid tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.

Våre lærere på BE/B96

Se våre kommende kurs