Bestill time til førstehjelpskurs

Førstehjelp, også kalt "tiltak ved trafikkulykke og plikter ved trafikkuhell og førstehjelp" er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang. Normalt sett er førstehjelpskurset en del av det trafikale grunnkurset. Har du tatt trafikalt grunnkurs uten førstehjelp eller du er over 25 år og har fritak i trafikalt grunnkurs, må du gjennomføre dette kurset senest tre dager før den praktiske førerprøven. Kurset er på 4 timer og gjennomføres ved trafikkskolen i et av våre klasserom.

Det vil være teori og en del praktisk gjennomføring av førstehjelp i og utenfor bilen.

Husk å kle deg etter været, da deler av kurset kan foregå utendørs.

I løpet av kurset vil du blant annet:

  • Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne oppleve å komme først til skadestedet.
  • Forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres.
  • Tilegne deg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet.
  • Videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker.
  • Tips: Vi anbefaler at du som er over 25 år tar dette kurset så tidlig som mulig i opplæringen. Da er du sikker på at kurset er registrert før oppkjøring.

Kurs