×

PRISER

Vi ønsker deg velkommen til kurs og trafikkopplæring hos oss!

PRISER 2019

Sist oppdatert: 23. mai 2019

Kjørpent.no hjelper hundrevis av elever med trafikkopplæring hvert eneste år. Vi tilfredstiller alle offentlige krav og vi har stort fokus på trafikksikkerhet og elevenes behov.

PRISER FØRERKORT KLASSE B (personbil)

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp 14t 1190,-
Førstehjelp (for de over 25 år) 4t 650,-
Mørkekjøring inkl. baneleie NMK**** 3t 1600,-

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Kjøretime* 1t 720,-
Trinnvurdering* 1t 720,-

Trinn 3 -Trafikal del

Kjøretime* 1t 720,-
Sikkerhetskurs bane ekskl. gebyr 4t 4990,-
Trinnvurdering* 1t 720,-
Gebyr NAF øvingsbane 1240,-

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Sikkerhetskurs vei 13t 8200,-
Oppkjøring (leie av bil)*** 2450,-

Gebyrer

Baneleie NAF-øvingsbane (Naf fakturer skolen) 1240,-
Teoriprøve Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 640,-
Praktiskprøve (oppkjøring) Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 1100,-
Utstedelse av førerkort Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 300,-
Foto førerkort Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 80,-
Bompengegebyr 600,-
SMS-varsling 150,-

PRISER FØRERKORT KLASSE A/A2 (MC)

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp 14t 1190,-
Førstehjelp 4t 650,-
Mørkekjøring inkl. baneleie NMK **** 3t 1600,-

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Kjøretime* 1t 855,-
Trinnvurdering* 1t 855,-
Grunnkurs MC (mc-kurs), teori 3t 1050,-

Trinn 3 - Trafikal del MC kl A/A2

Sikkerhtskurs bane ekskl. gebyr kl A/A2 4t 5500,-
Gebyr NMK Eikås   850,-
Kjøretime* 1t 855,-
Trinnvurdering* 1t 855,-

Trinn 4 - Avsluttende opplæring MC klasse A/A2

Sikkerhetskurs på vei klasse A 8t 6650,-
Sikkerhetskurs på vei klasse A2 5t 5600,-
Oppkjøring - Leie av MC***   2450,-
Utvidelse A2 til A 7t 5670,-

Gebyrer

Teoriprøve Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 640,-
Praktiskprøve (oppkjøring) Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 1120,-
Utstedelse førekort (betales med kort hos vegvesen) 300,-
Foto til førekort (betales med kort hos vegvesen) 80,-
SMS Varsling 150,-

FØRERKORT KLASSE BE/B96

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp 14t 1190,-
Førstehjelp(for deover 25 år) 4t 650,-
Mørkekjøring inkl. baneleie NMK **** 3t 1600,-

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Kjøretime* 1t 900,-
Trinnvurdering* 1t 900,-

Trinn 3 - Trafikal del

Kjøretime* 1t 900,-
Trinnvurdering* 1t 900,-

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Sikkerhetskurs vei - BE/B96 3t 3000,-
Lastsikringskurs 3t 1700,-
Oppkjøring (leie av bil og henger kl BE)*** 2500,-

Gebyrer

Praktiskprøve (oppkjøring) Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 910,-

FØRERKORT KLASSE A1

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp 14t 1190,-
Førstehjelp 4t 650,-
Mørkekjøring inkl. baneleie NMK **** 3t 1600,-

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Kjøretime* 1t 855,-
Trinnvurdering* 1t 855,-
Grunnkurs MC (mc-kurs), teori 3t 1050,-

Trinn 3 - Trafikal del

Kjøretime* 1t 855,-
Trinnvurdering* 1t 855,-

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Sikkerhetskurs vei 5t 5600,-
Sikkerhetskurs i trafikk 4t 3350,-
Oppkjøring (leie av mc)*** 2450,-

Gebyrer

Teoriprøve Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 640,-
Praktiskprøve (oppkjøring) Statens Vegvesen (betales med kort hos vegvesen) 1120,-
Utstedelse førekort (betales med kort hos vegvesen) 300,-
Foto til førekort (betales med kort hos vegvesen) 80,-
SMS-varsling 150,-
 1. * En kjøretime varer i 45 minutter. Timer etter klokken 16:00 blir belastet ekstra kr 100,-.
 2. ** Det er du selv som elev som bestemmer hva en tilbudspakke skal inneholde. Pakken må betales innen 2 uker etter oppstart. Du kan dele pakken opp i to avdrag, siste avdrag må da være betalt før det første er brukt opp. Ubrukt beløp inkl.rabatt vil tilbakebetales ved fullført opplæring. Avbrytes opplæringen vil ikke rabatt tilbakebetales.
 3. *** Oppkjøring inkluderer leie av nødvendig kjøretøy og utstyr.
 4. **** Mørkekjøring gjennomføres i vinterhalvåret mellom 1. november og 1. mars.

All kjøring må være betalt innen oppkjøring jfr. skolereglementet.

PAKKEPRISER

ØVELSESKJØRING

Kr. 3 030,-

Verdi kr 3 530,- SPAR 500,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 4 stk. kjøretimer
 • Ledsagerveiledning
 • Tips til øvingsområder
 • Planlegging og oppfølging
 • Elevkonto på nett
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B

Kr. 23 340,-

Verdi kr 24 430,- SPAR 1090,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 10 kjøretimer
 • 2 obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane*
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve*
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B

Kr. 29 940,-

Verdi kr 31 630,- SPAR 1690,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 20 stk. kjøretimer
 • 2 obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane*
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve*
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B

Kr. 36 640,-

Verdi kr 38 830,- SPAR 2190,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 30 stk. kjøretimer
 • 2 obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane*
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve*
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE A

Kr. 20 590,-

Verdi kr 21 590,- SPAR 1 000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 6 stk kjøretimer kl A
 • 2 stk. obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling
 • Leie av mc til førerprøve

FØRERKORT KLASSE A2

Kr. 19 540,-

Verdi kr 20 540,- SPAR 1000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 6 stk kjøretimer kl A2
 • 2 stk. obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling
 • Leie av mc til førerprøve

FØRERKORT KLASSE A1

Kr. 20 810,-

Verdi kr 21 810,- SPAR 1000,-

Bestill nå

Tilbudet KAN inneholde

 • 10 stk. kjøretimer A1
 • 2 stk. obligatoriske trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av mc til førerprøve
 • Sikkerhetskurs i trafikk
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE B96

Kr. 6900,-

Verdi kr 7500,- SPAR 600,-

Bestill nå

Tilbudet inneholder

 • Lastsikringskurs
 • 2 obligatoriske
  trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling

FØRERKORT KLASSE BE

Kr. 8100,-

Verdi kr 9000,- SPAR 900,-

Bestill nå

Tilbudet inneholder

 • Lastsikringskurs
 • 2 obligatoriske
  trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • SMS varsling
 • Leie av bil til førerprøve

AMP by FUNBIT